Dirigent

Jacinta Molijn

In navolging van haar oudere broers en zus begon Jacinta op 6-jarige leeftijd met pianolessen. Na haar gymnasiumexamen ging zij muziekwetenschap studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waarbij zij in haar eerste jaar op een jazzworkshop in aanraking kwam met de contrabas. Na enkele jaren klassieke contrabaslessen begon zij haar conservatoriumopleiding bij Peter Stotijn in Utrecht. Na haar studie muziekwetenschappen en contrabas in Utrecht heeft Jacinta in verschillende Nederlandse symfonieorkesten gespeeld en is zij sinds 1990 contrabassiste bij Het Gelders Orkest. Daarnaast speelt zij ook regelmatig in het Parnassus Ensemble, in het Nederlands Begeleidingsorkest en vormt zij met de contrabassisten van Het Gelders Orkest het Contrabasensemble BASTA! Verder speelt zij in een jazzseptet. Het dirigeren heeft Jacinta altijd geïnteresseerd. Naast allerlei kleine dirigeeractiviteiten heeft zij echter pas sinds enkele jaren besloten structureler de baton ter hand te nemen. Zij volgt dirigeerlessen bij Dick Bolt en heeft van november 2015 tot juni 2017 het opleidingsorkest Step Up van harmonie De Club in Didam geleid. Ook neemt zij bij diverse orkesten regelmatig repetities waar. Momenteel is zij dirigent van Divertimento.

Olivier Bruning was tot april 2017 onze dirigent. Ziekte dwong Olivier accuut te stoppen met dirigeren. Als orkest houden we een warme band met hem en hopen op verdere samenwerking zo gauw de omstandigheden dit toelaten